ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητές/οι συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής και Αγγειολογίας που θα πραγματοποιηθεί στον Βόλο στις 13-15 Ιουνίου 2024 και διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής σε συνεργασία με την Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία.

Η Αγγειοχειρουργική, που το αντικείμενο της είναι η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των αγγειακών παθήσεων, έχει κυριολεκτικά μεταμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα με την σταθερή εφαρμογή της κλασσικής χειρουργικής, ακολουθώντας τις ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας και ενσωματώνοντάς τες, έχει καταστεί μια από τις γρηγορότερα εξελισσόμενες ιατρικές ειδικότητες, με συνεχή επέκταση του πεδίου δράσης της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει παρακολούθηση των επιστημονικών συνεδριάσεων, επισκέψεις στον εκθεσιακό χώρο, συνεδριακό υλικό, διαλείμματα καφέ, πιστοποιητικό παρακολούθησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι Σύνεδροι που επιθυμούν να παρουσιάσουν εργασία στο συνέδριο σε μορφή Προφορικής ή e-Poster παρακαλούνται να υποβάλλουν το αργότερο έως 15 Μαϊου 2024 την περίληψη της εργασίας τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Το Συνέδριο θα λάβει Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο